ข่าวประชาสัมพันธ์ 302/2563 วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธุ์ ประมงจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางอัจฉราวดี บุญรับ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย นางสาวนภาวรรณ มาชะนา ประมงอำเภอกาบเชิง เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง ร่วมกิจกรรม การฝึกอบรมคณะกรรมการดูแลรักษาแหล่งน้ำ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร กิจกรรมการพัฒนาระบบการจัดการสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน ณ บ้านโคกเสลง หมู่ ๗ ตำบลตาเมียง อำเภอ พนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ และลงพื้นที่ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยเสม็ด เพื่อวางแผนการดำเนินงานกำหนดแนวเขตเพื่อการอนุรักษ์ ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พบกับ กลุ่มแปรรูปปลาส้มบ้านกะเลา จำหน่าย ขายปลาส้มปลาตะเพียน ,สวาย ,แหนมปลากราย...  126   พบกับ สินค้าประมงแปรรูปชุมชน "ยิ้มได้หัวใจพอเพียงตลาดนัดรักษ์ศีขรภูมิ" จำหน่ายปล...  124  พบกับ สินค้าประมงแปรูป ปลานิลข้าวคั่ว ปลาส้มปลาตะเพียน น้ำพริกตาแดง น้ำพริกสวรรค...  112  โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Ag...  112  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ประจำปีงบประมาณ ...  104  พบกับ สินค้าประมงแปรรูป กลุ่มแปรรูปปลาสัมบ้านกะเลา จำหน่าย ขายปลาส้มปลา ตะเพียน ...  104  พบกับ สินค้าประมงแปรรูป กลุ่มแปรรูปปลาบ้านเกษตรถาวร จำหน่ายปลานิลข้าวคั่ว ปลาส้...  102  ประชาสัมพันธ์ ททบ 5   100  งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 9   99  โครงการสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค ประจำปี ๒๕๖๕   95


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000    fishsurin@hotmail.co.th   044-514590   044-514590   แฟนเพจ