ข่าวประชาสัมพันธ์ 286/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธุ์ มอบหมายให้ น.ส.นภาวรรณ มาชะนา ประมงอำเภอกาบเชิง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ ออกพื้นที่เพื่อติดตามให้คำแนะนำเกี่ยวกับการอนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.882) ปีงบประมาณ 2563 และคัดเลือกคณะกรรมการแหล่งน้ำชุมชน กิจกรรมการพัฒนาระบบการจัดการสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน และเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมโครงการแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปี 2563 ณ บ้านโคกยาว ต.โคกกลาง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พบกับ กลุ่มแปรรูปปลาส้มบ้านกะเลา จำหน่าย ขายปลาส้มปลาตะเพียน ,สวาย ,แหนมปลากราย...  126   พบกับ สินค้าประมงแปรรูปชุมชน "ยิ้มได้หัวใจพอเพียงตลาดนัดรักษ์ศีขรภูมิ" จำหน่ายปล...  124  พบกับ สินค้าประมงแปรูป ปลานิลข้าวคั่ว ปลาส้มปลาตะเพียน น้ำพริกตาแดง น้ำพริกสวรรค...  112  โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Ag...  112  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ประจำปีงบประมาณ ...  104  พบกับ สินค้าประมงแปรรูป กลุ่มแปรรูปปลาสัมบ้านกะเลา จำหน่าย ขายปลาส้มปลา ตะเพียน ...  104  พบกับ สินค้าประมงแปรรูป กลุ่มแปรรูปปลาบ้านเกษตรถาวร จำหน่ายปลานิลข้าวคั่ว ปลาส้...  102  ประชาสัมพันธ์ ททบ 5   100  งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 9   99  โครงการสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค ประจำปี ๒๕๖๕   95


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000    fishsurin@hotmail.co.th   044-514590   044-514590   แฟนเพจ