ข่าวประชาสัมพันธ์ 277/2563

 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 277/2563 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 277/2563

 เผยเเพร่: 2020-05-02  |   ข่าววันที่: 2020-05-02 |  อ่าน: 105 ครั้ง
 

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธุ์ ประมงจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวนภาวรรณ มาชะนา ประมงอำเภอกาบเชิง ร่วมกับ นายกิติคุณ กุลไธสง เกษตรอำเภอกาบเชิง ออกติดตามให้คำแนะนำส่งเสริมเกษตรกร เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านประมง รายนางสีดา พิเลิศ บ้านสายทอง ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการภายในศูนย์ ได้แก่ การเลี้ยงหอยขม การเพาะเลี้ยงปูนา สายพันธุ์พระเทพ&สายพันธุ์กำแพง การแปรรูปผลผลิตสินค้าเกษตร ปลาดุกร้าที่ได้จากการเพาะขยายพันธุ์ภายในศูนย์ เพื่อจำหน่ายในชุมชน และเตรียมปรับพื้นที่แปลงนาข้าวเพื่อเป็นที่เลี้ยงปูที่ได้จากการเพาะพันธุ์ และแจกจ่ายให้เกษตรกรที่สนใจ นำไปเลี้ยงในระยะต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การประชุม (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ 1/2561.. (611)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2561.. (521) ข่าวประชาสัมพันธ์ 3/2561.. (498) โครงการธนาคารผลผลิต.. (450) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (439) งานช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2560.. (433) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์.. (431) โครงการสัมมนาการผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ด้วยศักยภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาด.. (413) 26 กันยายน 2560 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (407) ข่าวประชาสัมพันธ์ 70/2562.. (402) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2560 .. (395) ข่าวประชาสัมพันธ์ 92/2561.. (382) ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560.. (376) ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2561.. (374) งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ.. (371) โครงการธนาคารผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561.. (366) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (361) การประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ(Zoning).. (355) การประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1.. (349) งานมหกรรมแนะแนวอาชีพและเปิดศูนย์ความรู้กินได้จังหวัดสุรินทร์.. (347)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000