ข่าวประชาสัมพันธ์ 251/2563 วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 นายณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธุ์ ประมงจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวมณฑิชา เหลาคม ประมงอำเภอศีขรภูมิร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ อำเภอลำดวน ณ หนองอำปึล จำนวน 50,000 ตัว เนื้อที่ 200 ไร่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกราม จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000    fishsurin@hotmail.co.th   044-514590   044-514590   แฟนเพจ