ข่าวประชาสัมพันธ์ 242/2563 วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 นายณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธุ์ ประมงจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนางสาวชญาภา จันทร์ศรี ผอ.ศูนย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์ นางอัจฉราวดี บุญรับ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายสุวัฒน์ เขียวแก้ว ประมงอำเภอ ชุมพลบุรี และนายเทวกุล บุญประกอบ ประมงอำเภอท่าตูม ร่วมประชุมเพื่อวางแผน จัดการการควบคุมแหล่งพ่อแม่พันธุ์ แหล่งวางไข่และเลี้ยงตัวอ่อนในแม่น้ำมูลช่วงประกาศฤดูวางไข่ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พบกับ สินค้าประมงแปรรูปชุมชน "ยิ้มได้หัวใจพอเพียงตลาดนัดรักษ์ศีขรภูมิ" จำหน่ายปล...  128   พบกับ กลุ่มแปรรูปปลาส้มบ้านกะเลา จำหน่าย ขายปลาส้มปลาตะเพียน ,สวาย ,แหนมปลากราย...  128  พบกับ สินค้าประมงแปรูป ปลานิลข้าวคั่ว ปลาส้มปลาตะเพียน น้ำพริกตาแดง น้ำพริกสวรรค...  114  โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Ag...  113  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ประจำปีงบประมาณ ...  107  พบกับ สินค้าประมงแปรรูป กลุ่มแปรรูปปลาสัมบ้านกะเลา จำหน่าย ขายปลาส้มปลา ตะเพียน ...  107  พบกับ สินค้าประมงแปรรูป กลุ่มแปรรูปปลาบ้านเกษตรถาวร จำหน่ายปลานิลข้าวคั่ว ปลาส้...  105  งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 9   105  ประชาสัมพันธ์ ททบ 5   104  โครงการสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค ประจำปี ๒๕๖๕   95


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000    fishsurin@hotmail.co.th   044-514590   044-514590   แฟนเพจ