ข่าวประชาสัมพันธ์ 220/2563

 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 220/2563 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 220/2563

 เผยเเพร่: 2020-03-14  |   ข่าววันที่: 2020-03-12 |  อ่าน: 149 ครั้ง
 

วันที่ 11-12 มีนาคม 2563 นายณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธุ์ ประมงจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายโกศล สมัครสมาน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และนางสาวกรรณิการ์ บุญลอย ผู้แนะแนวและส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐานฯ ออกพื้นที่เพื่อดำเนินการชี้แจงการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การสนับสนุนเกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ แบบกลุ่ม ของตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลาอินทรีย์ตำบลหนองแวงอำเภอศรีณรงค์ และกลุ่มเกษตรอินทรีย์ผสมผสานตำบลดอนแรดอำเภอรัตนบุรี จำนวนทั้งสิ้น 16 ราย พร้อมทั้งติดตามระบบการผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์ของกลุ่ม

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

 ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000