ข่าวประชาสัมพันธ์ 186/2563 

วิสัยทัศน์ (กรมประมง)


วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ นายณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธุ์ ประมงจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ น.ส.วราพร หม้อทอง ประมงอำเภอสังขะ นายภาภินัย ขาวดี เจ้าพนักงานประมง และนางระวีวรรณ ทองอินทร์ เจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ นางสุภาณีย์ เพ็ชรรัตน์ นวก.ผลิตภัณฑ์อาหาร น.ส.อรทัย ภูริวัฒน์พงศ์ นวก.ผลิตภัณฑ์อาหาร และ นายชูทรัพย์ จำมั่น จนท.บันทึกข้อมูล กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง (กคพ.) ฝึกอบรมสาธิตโภชนาการปลาและการแปรรูปสัตว์น้ำ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ร.ร.ตชด.บ้านตาแตรว ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ โดยมีนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๓๐ ราย ประกอบอาหารจำนวน ๓ เมนู คือ ๑.ปลาดุกแดดเดียว ๒.ปลาสะบัดงา และ ๓.ปลาผัดเปรี้ยวหวาน และทางโรงเรียนได้นำปลาดุกในบ่อซีเมนต์ของโรงเรียนจำนวน ๓๐ กิโลกรัม มาร่วมประกอบอาหาร จำนวน ๑ เมนู คือ แกงเขียวหวานปลาดุก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พบกับ กลุ่มแปรรูปปลาส้มบ้านกะเลา จำหน่าย ขายปลาส้มปลาตะเพียน ,สวาย ,แหนมปลากราย...  137   พบกับ สินค้าประมงแปรรูปชุมชน "ยิ้มได้หัวใจพอเพียงตลาดนัดรักษ์ศีขรภูมิ" จำหน่ายปล...  135  พบกับ สินค้าประมงแปรูป ปลานิลข้าวคั่ว ปลาส้มปลาตะเพียน น้ำพริกตาแดง น้ำพริกสวรรค...  122  พบกับ สินค้าประมงแปรรูป กลุ่มแปรรูปปลาสัมบ้านกะเลา จำหน่าย ขายปลาส้มปลา ตะเพียน ...  113  พบกับ สินค้าประมงแปรรูป กลุ่มแปรรูปปลาบ้านเกษตรถาวร จำหน่ายปลานิลข้าวคั่ว ปลาส้...  112  งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 9   112  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ประจำปีงบประมาณ ...  111  ประชาสัมพันธ์ ททบ 5   106  พบกับสินค้าประมงแปรรูปกลุ่มแปรรูปปลาบ้านเกษตรถาวร จำหน่ายปลานิล ข้าวคั่ว ปลาส้ม...  104  โครงการสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค ประจำปี ๒๕๖๕   98


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000    fishsurin@hotmail.co.th   044-514590   044-514590   แฟนเพจ