สรุปฐานข้อมูลด้านประมงในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

สรุปฐานข้อมูลด้านประมงในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ 

เข้าติดตามเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" ลุ่มน้ำหมัน

 เผยเเพร่: 2020-02-24  |   ข่าววันที่: 2020-02-24 |  อ่าน: 173 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2561.. (685)  การประชุม (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ 1/2561.. (681) ข่าวประชาสัมพันธ์ 3/2561.. (554) โครงการธนาคารผลผลิต.. (491) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (491) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์.. (489) งานช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2560.. (485) 26 กันยายน 2560 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (462) โครงการสัมมนาการผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ด้วยศักยภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาด.. (455) ข่าวประชาสัมพันธ์ 70/2562.. (448) ข่าวประชาสัมพันธ์ 92/2561.. (439) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2560 .. (438) ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2561.. (421) ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560.. (419) งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ.. (417) โครงการธนาคารผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561.. (411) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (400) การประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ(Zoning).. (399) การประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1.. (389) งานมหกรรมแนะแนวอาชีพและเปิดศูนย์ความรู้กินได้จังหวัดสุรินทร์.. (385)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000