ข่าวประชาสัมพันธ์ 92/2561

 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 92/2561 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 92/2561

 เผยเเพร่: 2018-04-17  |   ข่าววันที่: 2018-04-17 |  อ่าน: 360 ครั้ง
 

วันที่ 17 เมษายน 2561  นางสุวรรณี สกุลทอง ประมงจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์และ ประมงอำเภอในพื้นที่อำเภอลำดวน อำเภอศรีณรงค์ และอำเภอรัตนบุรี ดำเนินการคัดเลือกเครือข่ายศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.882)ด้านการประมงระดับจังหวัด จำนวน 3 ฟาร์ม


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การประชุม (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ 1/2561.. (577)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 3/2561.. (482) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2561.. (454) โครงการธนาคารผลผลิต.. (429) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (422) งานช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2560.. (416) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์.. (416) โครงการสัมมนาการผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ด้วยศักยภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาด.. (400) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2560 .. (383) ข่าวประชาสัมพันธ์ 70/2562.. (379) 26 กันยายน 2560 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (376) ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560.. (360) ข่าวประชาสัมพันธ์ 92/2561.. (360) งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ.. (357) ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2561.. (353) โครงการธนาคารผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561.. (347) การประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ(Zoning).. (340) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (340) งานมหกรรมแนะแนวอาชีพและเปิดศูนย์ความรู้กินได้จังหวัดสุรินทร์.. (336) การประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1.. (335)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000