งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 9

 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์


งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 9 

งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 9


พบกับFISHERMANสินค้าประมงแปรรูป SHOP

@SURIN ในงาน "วันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน"ครั้งที่ ๙

เกษตรอินทรีย์ สู่วิถีนวัตกรรมใหม่ หลังมหันตภัยโควิค

อังแกบบอบ (กบยัดไส้) กลุ่มแปรรูปแกบบอบหนองใหญ่

ปลาส้ม กลุ่มแปรรูปลาส้มบ้านเกษตรถาวร

ในวันที่ 22 - 31 กรกฎาคม 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน วิทยาเขต สุรินทร์

(บริเวณด้านข้างองค์พระ)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับสมัครบุคคลเพื่อนจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   170   กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง กิจกรรมสาธิตการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียน   169  โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (Field Day)   149  พิธีมอบพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาส "๑ เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน"   147  การประชุมหารือการประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์จากป้บ่งป่าทาม กรณี เขื่อนราษีไศล จั...  129  การตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   128  ประกาศฤดูน้ำแดงปี 2565 จังหวัดสุรินทร์   124  วันประมงน้อมเกล้าฯ   114  แก้ไขรายชื่อผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับชาติ ประจำ...  110   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการอำนวยความสะอาดและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเ...  109


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000    fishsurin@hotmail.co.th   044-514590   044-514590   แฟนเพจ