ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2/2561

 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2/2561 

ประชาสัมพันธ์ 2-2561

 เผยเเพร่: 2018-02-08  |   ข่าววันที่: 2018-02-08 |  อ่าน: 225 ครั้ง
 

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561  นายโชควัตร ภูรินทร์ณัฐภูมิ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ     การประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ นางสาวกชพรรณ ขันน้ำเที่ยง ประมงอำเภอ   รัตนบุรี และนางสาวกรรณิการ์ บุญลอย  ดำเนินการจัดทำร่างระบบควบคุมภายในเพื่อการรับรองมาตรฐานแบบกลุ่มและตรวจฟาร์มสมาชิกเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2561  พื้นที่ ต.ดอนแรด  อ.รัตนบุรี    จ.สุรินทร์  จำนวน 7 ราย โดยมีนายอคติ นธีนาม เป็นหัวหน้ากลุ่ม


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การประชุม (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ 1/2561.. (658)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2561.. (618) ข่าวประชาสัมพันธ์ 3/2561.. (532) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์.. (476) โครงการธนาคารผลผลิต.. (474) งานช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2560.. (469) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (469) โครงการสัมมนาการผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ด้วยศักยภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาด.. (440) 26 กันยายน 2560 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (440) ข่าวประชาสัมพันธ์ 70/2562.. (432) ข่าวประชาสัมพันธ์ 92/2561.. (424) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2560 .. (420) ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2561.. (407) ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560.. (401) งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ.. (400) โครงการธนาคารผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561.. (394) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (386) การประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ(Zoning).. (381) งานมหกรรมแนะแนวอาชีพและเปิดศูนย์ความรู้กินได้จังหวัดสุรินทร์.. (374) การประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1.. (370)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000