ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2/2561

 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2/2561 

ประชาสัมพันธ์ 2-2561

 เผยเเพร่: 2018-02-08  |   ข่าววันที่: 2018-02-08 |  อ่าน: 205 ครั้ง
 

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561  นายโชควัตร ภูรินทร์ณัฐภูมิ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ     การประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ นางสาวกชพรรณ ขันน้ำเที่ยง ประมงอำเภอ   รัตนบุรี และนางสาวกรรณิการ์ บุญลอย  ดำเนินการจัดทำร่างระบบควบคุมภายในเพื่อการรับรองมาตรฐานแบบกลุ่มและตรวจฟาร์มสมาชิกเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2561  พื้นที่ ต.ดอนแรด  อ.รัตนบุรี    จ.สุรินทร์  จำนวน 7 ราย โดยมีนายอคติ นธีนาม เป็นหัวหน้ากลุ่ม


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การประชุม (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ 1/2561.. (611)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2561.. (522) ข่าวประชาสัมพันธ์ 3/2561.. (498) โครงการธนาคารผลผลิต.. (450) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (439) งานช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2560.. (434) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์.. (431) โครงการสัมมนาการผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ด้วยศักยภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาด.. (413) 26 กันยายน 2560 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (407) ข่าวประชาสัมพันธ์ 70/2562.. (402) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2560 .. (395) ข่าวประชาสัมพันธ์ 92/2561.. (382) ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560.. (376) ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2561.. (374) งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ.. (371) โครงการธนาคารผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561.. (366) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (361) การประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ(Zoning).. (355) การประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1.. (349) งานมหกรรมแนะแนวอาชีพและเปิดศูนย์ความรู้กินได้จังหวัดสุรินทร์.. (347)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000