ประชาสัมพันธ์ ททบ 5 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ เปิดให้กลุ่มเกษตรกรของจังหวัดสุรินทร์นำสินค้าพืชผักสมุนไพรและปศุสัตว์อินทรีย์จากกลุ่มเกษตรกร      ในจังหวัดมาจัดจำหน่ายตามโครงการสุรินทร์รุ่งเรือง  เมืองเกษตรอินทรีย์ สำหรับสินค้าอินทรีย์ที่จะนำมาจัดจำหน่ายในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ข้าว อาทิ ข้าว กข.15, ข้าวหอมมะลินิล, ข้าวไรซ์เบอร์รี่, เนื้อโคขุนอินทรีย์, ไก่บ้านพื้นเมืองสุรินทร์แปรรูป, สินค้าประมงแปรรูป  และสินค้าโอทอป  ของจังหวัดอาทิ ผ้าไหม, เครื่องประดับเงินและเครื่องประดับหิน ผักสดและผลไม้รวมถึงทุเรียน
ระหว่างวันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2565  ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. บริเวณชั้น G อาคารเบญจรังสฤษดิ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5 )

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พบกับ สินค้าประมงแปรรูปชุมชน "ยิ้มได้หัวใจพอเพียงตลาดนัดรักษ์ศีขรภูมิ" จำหน่ายปล...  126   พบกับ กลุ่มแปรรูปปลาส้มบ้านกะเลา จำหน่าย ขายปลาส้มปลาตะเพียน ,สวาย ,แหนมปลากราย...  126  พบกับ สินค้าประมงแปรูป ปลานิลข้าวคั่ว ปลาส้มปลาตะเพียน น้ำพริกตาแดง น้ำพริกสวรรค...  113  โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Ag...  112  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ประจำปีงบประมาณ ...  107  พบกับ สินค้าประมงแปรรูป กลุ่มแปรรูปปลาสัมบ้านกะเลา จำหน่าย ขายปลาส้มปลา ตะเพียน ...  107  พบกับ สินค้าประมงแปรรูป กลุ่มแปรรูปปลาบ้านเกษตรถาวร จำหน่ายปลานิลข้าวคั่ว ปลาส้...  105  งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 9   105  ประชาสัมพันธ์ ททบ 5   103  โครงการสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค ประจำปี ๒๕๖๕   95


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000    fishsurin@hotmail.co.th   044-514590   044-514590   แฟนเพจ