โครงการสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค ประจำปี ๒๕๖๕

 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์


โครงการสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค ประจำปี ๒๕๖๕ 

โครงการสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค ประจำปี ๒๕๖...


วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

มอบหมายให้นางสุนันท์ ศรีสอาด เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมประชาสัมพันธ์ ร้านค้า

Fisherman Market @ surin ในงาน "ตลาดพาณิชย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสินค้าอินทรีย์อีสาน ครั้งที่ ๔" ณ หน้าศาลากลางหลังเก่า จังหวัดสุรินทร์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับสมัครบุคคลเพื่อนจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   170   กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง กิจกรรมสาธิตการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียน   169  โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (Field Day)   149  พิธีมอบพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาส "๑ เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน"   146  การประชุมหารือการประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์จากป้บ่งป่าทาม กรณี เขื่อนราษีไศล จั...  129  การตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   127  ประกาศฤดูน้ำแดงปี 2565 จังหวัดสุรินทร์   124  วันประมงน้อมเกล้าฯ   114   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการอำนวยความสะอาดและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเ...  109  แก้ไขรายชื่อผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับชาติ ประจำ...  109


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000    fishsurin@hotmail.co.th   044-514590   044-514590   แฟนเพจ