โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri Map)

 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์


โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri Map) 

โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเช...


วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวมณฑิชา เหลาคม ประมงอำเภอศีขรภูมิ พร้อมด้วยนายวิษณุ กัลยาพันธ์ นักวิชาการประมง สำนักงานประมงจังหวัดสุรินร์ และนายสิทธิพงศ์ เย็นศิริ นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ ดำเนินการแนะนำส่งเสริมให้ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri Map) จำนวน ๖ ราย ในเขตพื้นที่อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับสมัครบุคคลเพื่อนจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   170   กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง กิจกรรมสาธิตการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียน   169  โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (Field Day)   149  พิธีมอบพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาส "๑ เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน"   146  การประชุมหารือการประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์จากป้บ่งป่าทาม กรณี เขื่อนราษีไศล จั...  129  การตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   127  ประกาศฤดูน้ำแดงปี 2565 จังหวัดสุรินทร์   124  วันประมงน้อมเกล้าฯ   114   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการอำนวยความสะอาดและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเ...  109  แก้ไขรายชื่อผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับชาติ ประจำ...  109


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000    fishsurin@hotmail.co.th   044-514590   044-514590   แฟนเพจ