โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri Map)

 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์


โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri Map) 

โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรเชิ...


วันอังคาร ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวนภาวรรณ มาชะนา ประมงอำเภอกาบเชิง พร้อมด้วย นายวิษณุ กัลยาพันธ์ นักวิชาการประมง กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ นายสิทธิพงศ์ เย็นศิริ นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีษะเกษ ออกพื้นที่เพื่อแนะนำส่งเสริมให้ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง(Zoning by Agri Map) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในเขตพื้นที่ อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานประมงจังหวัดสรินทร์ ถ.สรินทร์-สำาชี ต.นอกมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ๓๒๐๐๐

โทรสาร - ๕๕๕๑ <๕๙๐

E-mal : fishsunin@hotmail.co.th

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับสมัครบุคคลเพื่อนจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   173   การตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   131  ประกาศฤดูน้ำแดงปี 2565 จังหวัดสุรินทร์   127  วันประมงน้อมเกล้าฯ   122   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการอำนวยความสะอาดและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเ...  114  แก้ไขรายชื่อผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับชาติ ประจำ...  114  พบกับ สินค้าประมงแปรรูปชุมชน "ยิ้มได้หัวใจพอเพียงตลาดนัดรักษ์ศีขรภูมิ" จำหน่ายปล...  96  พบกับ กลุ่มแปรรูปปลาส้มบ้านกะเลา จำหน่าย ขายปลาส้มปลาตะเพียน ,สวาย ,แหนมปลากราย...  96  โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Ag...  91  สำรวจและตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกบ และ ศพก.เครือข่ายอำเภอชุมพลบุรี ใน...  89


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000    fishsurin@hotmail.co.th   044-514590   044-514590   แฟนเพจ