โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์


โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนประมง 

โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนประมง


วันอังคาร ที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นายโกศล สมัครสมาน รักษาราชการแทนประมงจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นางอัจฉราวดี บุญรับ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนายภาภินัย ขาวดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์ ประมงอำเภอเมืองสุรินทร์ องค์กรชุมชนประมงอ่างเก็บน้ำอำปีล ดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนประมง และ การประชาสัมพันธ์ห้ามจับสัตว์น้ำจืดมีไข่ "ฤดูน้ำแดง" ๑ มิถุนายน - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำอำปีล ม.๙ บ.อำบึล ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โดยมีพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อย จำนวนทั้งสิ้น ๔๐๐,0๐๐ ตัว ประกอบด้วย ปลานวลจันทร์เทศ ๒๐๐,๐๐๐ ตัว ปลาตะเพียน ๒๐๐,๐๐๐ ตัว

 

สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ ถ.สุรินทร์-ลำชี ต.อกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ๓๒๐๐?

โทร/โทรสาร o ๔๔๕๑ ๔๕๙o E-mail : fisheries@hotmail.co.th

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับสมัครบุคคลเพื่อนจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   172   การตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   129  ประกาศฤดูน้ำแดงปี 2565 จังหวัดสุรินทร์   125  วันประมงน้อมเกล้าฯ   118   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการอำนวยความสะอาดและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเ...  113  แก้ไขรายชื่อผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับชาติ ประจำ...  113  พบกับ สินค้าประมงแปรรูปชุมชน "ยิ้มได้หัวใจพอเพียงตลาดนัดรักษ์ศีขรภูมิ" จำหน่ายปล...  95  พบกับ กลุ่มแปรรูปปลาส้มบ้านกะเลา จำหน่าย ขายปลาส้มปลาตะเพียน ,สวาย ,แหนมปลากราย...  94  โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Ag...  89  สำรวจและตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกบ และ ศพก.เครือข่ายอำเภอชุมพลบุรี ใน...  87


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000    fishsurin@hotmail.co.th   044-514590   044-514590   แฟนเพจ