งานช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2560

 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

งานช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2560 

งานช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2560

 เผยเเพร่: 2017-11-09  |   ข่าววันที่: 2017-11-09 |  อ่าน: 447 ครั้ง
 

วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 17.00น.

นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ประจำปี 2560 พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของกรมประมงและหน่อยงานราชการต่างๆ ซึ่่งนายประวิทย์ ละออบุตรประมงจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบหมายให้นายโชควัตร ภูรินทร์ณัฐภูมิ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ประมงอำเภอเมืองสุรินทร์แลศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้ำจืด เข้าร่วมจัดนิทรรศการกรมประมง เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการประมงแก่ประชาชนทั่วไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การประชุม (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ 1/2561.. (640)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2561.. (571) ข่าวประชาสัมพันธ์ 3/2561.. (512) โครงการธนาคารผลผลิต.. (460) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (457) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์.. (448) งานช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2560.. (447) โครงการสัมมนาการผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ด้วยศักยภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาด.. (427) 26 กันยายน 2560 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (426) ข่าวประชาสัมพันธ์ 70/2562.. (410) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2560 .. (405) ข่าวประชาสัมพันธ์ 92/2561.. (398) ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560.. (389) ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2561.. (387) งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ.. (384) โครงการธนาคารผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561.. (379) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (373) การประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ(Zoning).. (365) การประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1.. (361) งานมหกรรมแนะแนวอาชีพและเปิดศูนย์ความรู้กินได้จังหวัดสุรินทร์.. (361)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000