ประชาสัมพันธ์

 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

ประชาสัมพันธ์ 

ประชาสัมพันธ์กรมประมง 2564

 เผยเเพร่: 2021-08-03  |   ข่าววันที่: 2021-07-16 |  อ่าน: 57 ครั้ง
 

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564  นายณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธุ์ ประมงจังหวัดสุรินทร์  มอบหมายให้ นายกฤติศักดิ์ อันภักดี ประมงอำเภอรัตนบุรี นางสาวกรรณิการ์ บุญลอย ผู้แนะแนวและส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐานฯ และนายวิษณุ กัลยาพันธ์ นักวิชาการประมง ออกพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์(ครั้งที่ 2) พร้อมมอบปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลาไน,ปลายี่สกเทศ) โดยบูรณาการร่วมกับ นางนงค์เยาว์ มณี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ เป็นผู้มอบให้แก่เกษตรกรในโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ประจำปี 2564 ณ ม.4 บ้านกล้วย ต.ยางสว่าง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ จำนวน 5 ราย รายละ 3,000 ตัว

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

 ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000