ข่าวประชาสัมพันธ์

 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ประชาสัมพันธ์กรมประมง 2564

 เผยเเพร่: 2021-08-03  |   ข่าววันที่: 2021-07-13 |  อ่าน: 68 ครั้ง
 

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธุ์ ประมงจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวกรรณิการ์ บุญลอย ผู้แนะแนวและส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐานฯ และ    นายกิตติภพ แสนโคก เจ้าพนักงานประมง ออกพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประจำปี 2564          พร้อมมอบปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลาตะเพียน) ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร ให้แก่เกษตรกรในโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์รายเก่าปี 2563 ณ ม.4 บ้านโนนงิ้ว ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ จำนวน 5 ราย และมอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรรายเก่าปี 2561 อำเภอปราสาท จำนวน 4 ราย รายละ 1,500 ตัว

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

 ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000