บูรณาการการปฏิบัติงาน วันพุธที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายณรงค์ศักดิ์   ศิริชัยพันธุ์  ประมงจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางอัจฉราวดี บุญรับ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนายภาภินัย  ขาวดี           เจ้าพนักงานประมง ร่วมกับ นายอดิศร แจ่มใส ประมงอำเภอเมืองสุรินทร์ และ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง (บุรีรัมย์) ลงพื้นที่ตรวจติดตาม และ ประชาสัมพันธ์ การห้ามทำการประมง การกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนและกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. ๒๕๖๔ ในเขตพื้นที่ อ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000    fishsurin@hotmail.co.th   044-514590   044-514590   แฟนเพจ