วันปิยมหาราช 2560

 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

วันปิยมหาราช 2560 

วันปิยมหาราช 2560

 เผยเเพร่: 2017-10-24  |   ข่าววันที่: 2017-10-23 |  อ่าน: 320 ครั้ง
 

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 ข้าราชการในสังกัดสำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช หน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ และหน้าที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ


  •  Hit 20 อันดับ
  • การประชุม (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ 1/2561.. (622)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2561.. (539) ข่าวประชาสัมพันธ์ 3/2561.. (505) โครงการธนาคารผลผลิต.. (452) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (441) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์.. (439) งานช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2560.. (437) โครงการสัมมนาการผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ด้วยศักยภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาด.. (419) 26 กันยายน 2560 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (409) ข่าวประชาสัมพันธ์ 70/2562.. (403) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2560 .. (397) ข่าวประชาสัมพันธ์ 92/2561.. (385) ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2561.. (378) ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560.. (378) งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ.. (373) โครงการธนาคารผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561.. (367) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (363) การประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ(Zoning).. (358) การประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1.. (355) งานมหกรรมแนะแนวอาชีพและเปิดศูนย์ความรู้กินได้จังหวัดสุรินทร์.. (353)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000