รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ

 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 เผยเเพร่: 2021-04-30  |   ข่าววันที่: 2021-04-30 |  อ่าน: 62 ครั้ง
 

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำประกาศ เรื่อง การรับสมัครเกษตรกรและผู้แทนองค์กรเพื่อเข้ารับการคัดสรรและคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัคร พร้อมวิดีทัศน์เพื่อแสดงถึงวิสัยทัศน์และผลงานแนะนำตนเองความยาวไม่เกิน 3 นาที ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2561.. (815)  การประชุม (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ 1/2561.. (732) ข่าวประชาสัมพันธ์ 3/2561.. (606) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์.. (567) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (554) ข่าวประชาสัมพันธ์ 221/2563.. (550) โครงการธนาคารผลผลิต.. (543) งานช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2560.. (538) 26 กันยายน 2560 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (518) โครงการสัมมนาการผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ด้วยศักยภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาด.. (505) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2560 .. (493) ข่าวประชาสัมพันธ์ 70/2562.. (492) ข่าวประชาสัมพันธ์ 92/2561.. (485) ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2561.. (475) ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560.. (475) งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ.. (470) โครงการธนาคารผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561.. (462) การประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ(Zoning).. (445) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (444) การประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1.. (429)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000