ข้อมูลผู้บริหาร

 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

ข้อมูลผู้บริหาร 

โครงสร้างหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2021-03-26  |   ข่าววันที่: 2021-03-26 |  อ่าน: 100 ครั้ง
 

 

                        รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง ประมงจังหวัดสุรินทร์

ลำดับที่ รายนาม  พุทธศักราช
1 นายวิสันต์  มีสวัสดิ์  2532 - 2537
2 นายวิเชียร เปล่งฉวี 2537 - 2540
3 นายวีรชัย  บุญรอด 2540 - 2543
4 นายธีรพล ลาภจิตร (รก) 2543 - 2544
5 นายนิมิตร อุดมสวัสดิ์ 2545 - 2545
6 นายทนง อิทธวิทยวาทย์ 2545 - 2546
7 นายสรุพร เกษเพชร 2546 - 2547
8 นายปรีชา ยามา 2547 - 2553
9 นายสมชาย เจียรทิพย์วิไล 2553 - 2559
10 นายประวิทย์ ละออบุตร 2559 - 2560
11 นางสุวรรณี สกุลทอง 2561 - 2561
12 นายณรงค์ศักดิ์  ศิริชัยพันธุ์ 2562 - ปัจจุบัน

 

นายณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธุ์

ประมงจังหวัดสุรินทร์

(อำนวยการต้น)

044514590 / 0813694289


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2561.. (813)  การประชุม (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ 1/2561.. (730) ข่าวประชาสัมพันธ์ 3/2561.. (603) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์.. (565) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (547) ข่าวประชาสัมพันธ์ 221/2563.. (540) โครงการธนาคารผลผลิต.. (537) งานช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2560.. (537) 26 กันยายน 2560 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (515) โครงการสัมมนาการผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ด้วยศักยภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาด.. (503) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2560 .. (492) ข่าวประชาสัมพันธ์ 70/2562.. (491) ข่าวประชาสัมพันธ์ 92/2561.. (484) ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560.. (474) ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2561.. (473) งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ.. (467) โครงการธนาคารผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561.. (460) การประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ(Zoning).. (444) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (439) การประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1.. (427)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000