เตือน!!! เฝ้าระวังและพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย ปี 2565 ควรปฏิบัติ ดังนี้

 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี


เตือน!!! เฝ้าระวังและพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย ปี 2565 ควรปฏิบัติ ดังนี้ 

ประชาสัมพันธ์


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อประสบภัยพิบัติ   94   งานพิธีเปิดสะพานเฉลิมชัย ประชารวมใจ ณ ตลาดน้ำไทรน้อย วัดไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบ...  92  การประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่ ครั้งที่ 3/2565   77  การประชุมจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนนทบุรี   73  (อ.เมืองนนทบุรี) กิจกรรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) ประจำปีงบป...  67  เตือน! เกษตรกรเฝ้าระวังโรคปลาในช่วงอากาศแปรปรวน   61  (อ.บางบัวทอง) โครงการชุมชนสัมพันธ์ กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน)   58  (อ.บางกรวย) มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้เกษตรกร ศพก.หลัก และ ศพก.เครือข่าย   58  กิจกรรมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบร...  55  (อ.บางกรวย) มอบใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (GAP)   52


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี (Nonthaburi Fisheries Provincial Office) ศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก เลขที่ 9/3 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140    fpo-nonthaburi@fisheries.go.th   02 595 0982-3   02 595 0982-3   แฟนเพจ