ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ 

เมนูหลัก(ด้านขวา)

 เผยเเพร่: 2017-03-10  |   ข่าววันที่: 2017-03-10 |  อ่าน: 715 ครั้ง
 


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนําเข้า สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา พ.ศ. ๒๕๖๐.. (1,338)  แบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 ตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน.. (1,173) ทำเนียบหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (897) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (755) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560.. (748) ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ.. (715) การตรวจสอบนำเข้า ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนเมษายน 2560.. (686) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (660) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (643) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์ จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัต.. (633) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนมิถุนายน 2560.. (629) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560.. (619) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (600) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (591) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (579) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (559) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (553) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (553) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนกันยายน 2560.. (553) ประวัติหน่วยงาน.. (539)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

     495  หมู่ 3  ตำบลตำมะลัง  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล Facebook : https://www.facebook.com/FIRC.NINE/