ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ นำเข้า ส่งออก วันที่ 12 พฤษภาคม 2561

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ นำเข้า ส่งออก วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-05-12  |   ข่าววันที่: 2018-05-12 |  อ่าน: 355 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนําเข้า สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา พ.ศ. ๒๕๖๐.. (1,347)  แบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 ตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน.. (1,179) ทำเนียบหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (899) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (763) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560.. (752) ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ.. (718) การตรวจสอบนำเข้า ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนเมษายน 2560.. (692) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (664) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (648) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์ จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัต.. (638) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนมิถุนายน 2560.. (632) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560.. (623) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (604) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (593) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (585) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (561) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (558) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนกันยายน 2560.. (556) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (555) ประวัติหน่วยงาน.. (541)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

     495  หมู่ 3  ตำบลตำมะลัง  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล Facebook : https://www.facebook.com/FIRC.NINE/