ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ นำเข้า ส่งออก วันที่ 12 พฤษภาคม 2561

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ นำเข้า ส่งออก วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-05-12  |   ข่าววันที่: 2018-05-12 |  อ่าน: 427 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนําเข้า สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา พ.ศ. ๒๕๖๐.. (1,538)  แบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 ตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน.. (1,514) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560.. (846) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (840) การตรวจสอบนำเข้า ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนเมษายน 2560.. (802) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์ จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัต.. (781) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560.. (755) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (750) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (744) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนมิถุนายน 2560.. (713) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (685) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (681) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (672) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (657) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนกันยายน 2560.. (649) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (638) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (636) CIUU.. (606) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนสิงหาคม 2560.. (580) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (571)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

     หมู่ 4  ตำบลปากน้ำ  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110 Facebook : https://www.facebook.com/FIRC.NINE/