การตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ นำเข้า ส่งออก วันที่ 27 เมษายน 2561

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

การตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ นำเข้า ส่งออก วันที่ 27 เมษายน 2561 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-04-27  |   ข่าววันที่: 2018-04-27 |  อ่าน: 343 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนําเข้า สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา พ.ศ. ๒๕๖๐.. (1,404)  แบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 ตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน.. (1,344) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (798) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560.. (791) การตรวจสอบนำเข้า ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนเมษายน 2560.. (737) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (701) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (693) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์ จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัต.. (673) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนมิถุนายน 2560.. (670) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560.. (664) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (639) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (637) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (628) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (600) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (599) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนกันยายน 2560.. (597) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (593) CIUU.. (567) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (529) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (523)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

     หมู่ 4  ตำบลปากน้ำ  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110 Facebook : https://www.facebook.com/FIRC.NINE/