การตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ นำเข้า ส่งออก วันที่ 26 เมษายน 2561

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

การตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ นำเข้า ส่งออก วันที่ 26 เมษายน 2561 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-04-26  |   ข่าววันที่: 2018-04-26 |  อ่าน: 327 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนําเข้า สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา พ.ศ. ๒๕๖๐.. (1,379)  แบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 ตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน.. (1,280) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (782) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560.. (771) การตรวจสอบนำเข้า ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนเมษายน 2560.. (713) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (681) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (665) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์ จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัต.. (653) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนมิถุนายน 2560.. (652) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560.. (641) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (621) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (609) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (607) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนกันยายน 2560.. (582) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (578) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (575) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (572) CIUU.. (545) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (510) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (504)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

     495  หมู่ 3  ตำบลตำมะลัง  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล Facebook : https://www.facebook.com/FIRC.NINE/