ให้การต้อนรับ คณะดูงานจาก จากกองกฎหมาย กลุ่มมาตรการทางปกครองและเปรียบเทียบ เพื่ออำนวยความสะดวก การศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการแจ้งเข้า-ออก การตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)


ให้การต้อนรับ คณะดูงานจาก จากกองกฎหมาย กลุ่มมาตรการทางปกครองและเปรียบเทียบ เพื่ออำนวยความสะดวก การศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการแจ้งเข้า-ออก การตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565    135   ให้การต้อนรับ คณะดูงานจาก จากกองกฎหมาย กลุ่มมาตรการทางปกครองและเปรียบเทียบ เพื่อ...  129  แผ่นประชาสัมพันธ์ MMPA   92  การขนถ่ายทูน่าแช่แข็งจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติไทย เรือ PATSORN บรรทุกทูน่าแช่...  90  การขนถ่ายทูน่าแช่แข็งจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติไทย เรือ ASIAN MARINE REEFER 2 ...  88  การขนถ่ายทูน่าแช่แข็งจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติไทย เรือ S. LEELAWADEE บรรทุกทู...  88  ลงพื้นที่ และให้การต้อนรับการศึกษาดูงาน จากกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง   84  ให้การต้อนรับคณะดูงานกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง และอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที...  80  การขนถ่ายทูน่าแช่แข็งจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติไทย เรือ S. LEELAWADEE บรรทุกทู...  79  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565    78


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

     เลขที่ 245 ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000    pipo1samutsakhon@gmail.com   034-422067 /034-422643   034-422067 /034-422643   แฟนเพจ