ร่วมเป็นสักขีพยานในการปล่อยลูกพันธุ์หอยลาย โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูหอยลายอ่าวไทยตอนบน (ปีที่ 3) จำนวน 10 ล้านตัว เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำรรรมชาติให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งประกอบอาชีพแก่ชาวประมง

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)


ร่วมเป็นสักขีพยานในการปล่อยลูกพันธุ์หอยลาย โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูหอยลายอ่าวไทยตอนบน (ปีที่ 3) จำนวน 10 ล้านตัว เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำรรรมชาติให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งประกอบอาชีพแก่ชาวประมง  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565   208   สถิติศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร) ประจำเดือน มีนาคม 2565   196  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2565   195  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 15 เมษายน 2565   191   การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2565   190  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 10 เมษายน 2565   175  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 24 เมษายน 2565   173  การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565   164  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 28 เมษายน 2565   156  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 17 เมษายน 2565   142


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

     เลขที่ 245 ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000    pipo1samutsakhon@gmail.com   034-422067 /034-422643   034-422067 /034-422643   แฟนเพจ