ประชุมภายในศูนย์ เรื่อง แผนการปฏิบัติงาน ปี งบประมาณ 2565

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)


ประชุมภายในศูนย์ เรื่อง แผนการปฏิบัติงาน ปี งบประมาณ 2565  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565   783   การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิ...  295  การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ...  182  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เกี่ยวกับการดูแลและการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากที่ติดเครื่องม...  153  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564   153  ปฏิบัติงานตรวจควบคุม และเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้า ส่งออก นำผ่านสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์...  147  การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ...  138  อบรมการใช้ระบบ TFCC แก่ผู้ประกอบการ   137  ปฏิบัติงานตรวจควบคุม และเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้า ส่งออก นำผ่านสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์...  135  สถิติศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร) ประจำเดือน มีนาคม 2565   134


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

     เลขที่ 245 ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000    pipo1samutsakhon@gmail.com   034-422067 /034-422643   034-422067 /034-422643   แฟนเพจ