ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการประมงเกี่ยวกับเอกสารเมื่อพบสัตว์ทะเลหายาก การดูแล และการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก ที่ติดเครื่องมือประมง

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)


ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการประมงเกี่ยวกับเอกสารเมื่อพบสัตว์ทะเลหายาก การดูแล และการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก ที่ติดเครื่องมือประมง  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565    152   รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566    137  การขนถ่ายทูน่าแช่แข็งจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติไทย เรือ S. LEELAWADEE บรรทุกทู...  115  การขนถ่ายทูน่าแช่แข็งจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติไทย เรือ ASIAN MARINE REEFER 2 ...  109  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2565    108  แผ่นประชาสัมพันธ์ MMPA   106  การขนถ่ายทูน่าแช่แข็งจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติไทย เรือ PATSORN บรรทุกทูน่าแช่...  102  การขนถ่ายทูน่าแช่แข็งจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติไทย เรือ S. LEELAWADEE บรรทุกทู...  100  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 23 มกราคม 2566    87  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 7 มีนาคม 2566    86


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

     เลขที่ 245 ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000    pipo1samutsakhon@gmail.com   034-422067 /034-422643   034-422067 /034-422643   แฟนเพจ