ประชุมหารือทำความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเข้า ส่งออกสินค้า วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

 ด่านตรวจประมงสุรินทร์


ประชุมหารือทำความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเข้า ส่งออกสินค้า วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์


วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมทำความเข้าใจผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกสินค้าให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดสุรินทร์และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครานา 2019 (COVID-19) โดย พ.อ.ภาคภูมิ นภากาศ เป็นประธานในการประชุม ณ หน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่ ๒ สำนักงานประสานงานชายแดน ไทย–กัมพูชา ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๑

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที 6 พฤศจิกายน พ.ศ.256   116   ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2565   78  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565   78  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565   76  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2565   76  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2565   72  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565   70  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2565   66  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2565   65  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2565   65


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงสุรินทร์

     จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม หมู่ที่ ๑๔ ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ๓๒๒๑๐    Surinfishquarantine@gmail.com   ๐ ๔๔๕๕ ๙๐๘๘