ประชุมหารือทำความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเข้า ส่งออกสินค้า วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

 ด่านตรวจประมงสุรินทร์

ประชุมหารือทำความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเข้า ส่งออกสินค้า วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-09-08  |   ข่าววันที่: 2020-09-08 |  อ่าน: 178 ครั้ง
 

วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมทำความเข้าใจผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกสินค้าให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดสุรินทร์และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครานา 2019 (COVID-19) โดย พ.อ.ภาคภูมิ นภากาศ เป็นประธานในการประชุม ณ หน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่ ๒ สำนักงานประสานงานชายแดน ไทย–กัมพูชา ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๑

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2564  (127)   ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2564  (119)  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2564  (105)  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2564  (103)  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2564  (103)  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2564  (96)  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2564  (96)  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2564  (91)  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2564  (91)  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2564  (90)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงสุรินทร์

     จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม หมู่ที่ ๑๔ ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ๓๒๒๑๐