ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสุรินทร์ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

 ด่านตรวจประมงสุรินทร์


ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสุรินทร์ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์


วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นฯ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายศักรินทร์ ทุมเสนปลัดจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานพิจารณาพื้นที่ขออนุญาตดำเนินการกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมฯ ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) จำนวน ๒ แห่ง ๑.บริเวณแม่น้ำมูล ๒.บริเวณลำห้วยทับพล มติที่ประชุม ให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565   106   ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565   102  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2565   100  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2565   91  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 6 มีนาคม 2565   89  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565   89  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565   83  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565   83  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565   82  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565   82


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงสุรินทร์

     จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม หมู่ที่ ๑๔ ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ๓๒๒๑๐    Surinfishquarantine@gmail.com   ๐ ๔๔๕๕ ๙๐๘๘