ciuu

 สำนักงานตรวจประมงท่าอากาศยานหาดใหญ

ciuu 

บริการออนไลน์

 เผยเเพร่: 2017-01-16  |   ข่าววันที่: 2017-01-16 |  อ่าน: 485 ครั้ง
 


  •  Hit 20 อันดับ
  • เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ดร.ถาวร ทันใจ ผู้อำนวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิด เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเว็ปไซร์สำเร็จรูปแก่หน่วยงานด่านฯ.. (956)  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานใหญ่ ได้เข้าร่วมตรวจบูรณาการ 3 กรม.. (880) ประวัติหน่วยงาน.. (707) ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่ตรวจเยี่ยมสถานกักกัน.. (559) ciuu.. (485) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานใหญ่ ได้เข้าร่วมตรวจบูรณาการ 3 กรม.. (467) รายงานประจำปี 2560 (รอบที่ 1) ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560.. (416) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากศยานหาดใหญ่ ทำการตรวจสอบลูกกุ้งกุลาดำมีชีวิตนำเข้า.. (407) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่ ดำเนินการตรวจสอบกุ้งขาวมีชีวิต ที่นำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ของบริษัท ลีดเดอร์ฟาร์ม .. (404) แบบฟอร์มวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 2560 วิธีเจาะจง ตาม พรบ มาตรา 56 (วงเงินไม่เกิน 500,000).. (393)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานตรวจประมงท่าอากาศยานหาดใหญ

     ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานหาดใหญ่ ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่ ต.คลองหลา อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา