ข่าวประชาสัมพันธ์ รัฐสภาจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly-AIPA)

 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ รัฐสภาจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly-AIPA) 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-02-15  |   ข่าววันที่: 2019-02-15 |  อ่าน: 129 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ข้อมูลติดต่อสำนักงานประมงอำเภอ.. (3,445)  เชิญชวนประดับธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2560.. (1,857) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์.. (1,641) สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการ.. (1,264) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (1,056) ประกาศ : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์.. (1,032) สัตว์น้ำประจำจังหวัดบุรีรัมย์.. (1,002) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ปี 2560.. (989) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/61.. (923) แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) กรณีปลากระเบนน้ำจืดและสัตว์น้ำตามบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES.. (886) ข่าวประชาสัมพันธ์ปี 2559.. (773) โครงการส่งเสริมด้านการประมงวิถีเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชุมชนจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน.. (734) แบนเนอร์.. (706) หว่านแห จับปลา หรรษา บุรีรัมย์ .. (700) งดจับปลาในฤดูปลามีไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน.. (680) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบำเพ็ญเป็นพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.. (649) พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอนาโพธิ์.. (643) ประชุมชี้แจงและจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (641) ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำ เตรียมดำเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (638) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์.. (626)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

     103/13 ถนนหลักมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000