คู่มือการทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำผ่านระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) เมื่อมีการซื้อขายหรือส่งมอบกุ้งทะเลให้แก่บุคคลอื่น

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต


คู่มือการทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำผ่านระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) เมื่อมีการซื้อขายหรือส่งมอบกุ้งทะเลให้แก่บุคคลอื่น  ตามที่กรมประมงได้ออกประกาศกรมประมงกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ต้องจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำผ่านระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) เมื่อมีการซื้อขายหรือส่งมอบกุ้งทะเลให้แก่บุคคลอื่น  เพื่อให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและผู้ประกอบการด้านการประมงสามารถจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถศึกษาและดาว์นโหลดคู่มือได้จาก คิวอาร์โค้ด/link ด้านล่าง

yes https://drive.google.com/drive/folders/1BSk3NrzSGOWMiM8myl8AIhdAM0EvrIYU?usp=sharinghttps://drive.google.com/drive/folders/1BSk3NrzSGOWMiM8myl8AIhdAM0EvrIYU?usp=sharing

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต

      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต  ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านการประมง เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารให้ประชาชนได้รับความสะดวก (1) โทรศัพท์ : 076-510052-3 ,0887651393  (2) e-mail : phuketcoastal@gmail.com (3) websile:https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/cf-phuket ติดต่อ 076-510053, 088-7651393, 086-9418612, 095-4293624    phuketcoastal@gmail.com   076-510052-3   -   แฟนเพจ