คู่มือการทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำผ่านระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) เมื่อมีการซื้อขายหรือส่งมอบกุ้งทะเลให้แก่บุคคลอื่น

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต

คู่มือการทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำผ่านระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) เมื่อมีการซื้อขายหรือส่งมอบกุ้งทะเลให้แก่บุคคลอื่น 

ข้อมูลข่าวสาร

 เผยเเพร่: 2021-01-23  |   ข่าววันที่: 2021-01-23 |  อ่าน: 175 ครั้ง
 

 ตามที่กรมประมงได้ออกประกาศกรมประมงกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ต้องจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำผ่านระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) เมื่อมีการซื้อขายหรือส่งมอบกุ้งทะเลให้แก่บุคคลอื่น  เพื่อให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและผู้ประกอบการด้านการประมงสามารถจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถศึกษาและดาว์นโหลดคู่มือได้จาก คิวอาร์โค้ด/link ด้านล่าง

yes https://drive.google.com/drive/folders/1BSk3NrzSGOWMiM8myl8AIhdAM0EvrIYU?usp=sharinghttps://drive.google.com/drive/folders/1BSk3NrzSGOWMiM8myl8AIhdAM0EvrIYU?usp=sharing

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • การคัดแยกขยะมูลฝอย.. (2,681)  งานวิจัย ปลากะพงทอง หรือ .. (846) การเพาะเลี้ยงหอยชักตีนด้วยอาหารเม็ด.. (500) ผลการเสริม DHA (Docosahexaenoic acid,22:6n-3 ) ในโรติเฟอร์และอาร์ทีเมีย ต่อการอนุบาลลูกปลาทู (Rastrelliger brachysoma).. (477) ประวัติความเป็นมา.. (459) อำนาจหน้าที่/วิสัยทัศน์.. (366) นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต ร่วมจัดนิทรรศการกุ้งมังกร.. (349) นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต ให้การต้อนรับ สำนักงบประมาณ และกองแผนงาน กรมประมง ในการเยี่ยมชมการเพาะ.. (327) ศพช.ภูเก็ต รับสมัครเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer.. (323) ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/2564.. (283)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต

      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต  ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านการประมง เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารให้ประชาชนได้รับความสะดวก                                (1) โทรศัพท์ : 076-510052-3 ,0887651393  (2) e-mail : phuketcoastal@gmail.com (3) websile:https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/cf-phuket        ติดต่อ 076-510053, 088-7651393, 086-9418612, 095-4293624