อันตรายหมึกสายวงฟ้า (Blue-ringed octopus)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต


อันตรายหมึกสายวงฟ้า (Blue-ringed octopus) อันตรายหมึกสายวงฟ้า (Blue-ringed octopus)

                   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่า ได้รับแจ้งจากประชาชนทางสื่อออนไลน์เฟสบุ๊กของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบหมึกสายที่คาดว่าเป็นหมึกสายวงฟ้าขายปะปนกับหมึกสายอื่นๆ บริเวณตลาดนัดในเขตจังหวัดปทุมธานี เนื่องจากหมึกสายฟ้าเป็นหมึกที่มีพิษร้ายแรงเป็นอันตรายถึงชีวิต หากมีการบริโภคหรือสัมผัสส่วนที่เป็นพิษ จากข้อมูลทางวิชาการพิษของหมึกดังกล่าวไม่สลายตัวด้วยความร้อนและเป็นพิษต่อระบบประสาท เมื่อได้รับพิษอาจเสียชีวิตได้ภายในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง โดยลักษณะเด่นของหมึกสายดังกล่าว คือ มีวงสีฟ้าหรือน้ำเงินกระจายอยู่ทั่วตัวและบนหนวด ซึ่งแตกต่างจากหมึกสายชนิดอื่นๆ ทั่วไป เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชน หากพบเห็นให้รีบหลีกเลี่ยงห้ามสัมผัสและบริโภคเด็ดขาด สังเกตก่อนที่จะซื้อบริโภคหรือสัมผัสส่วนที่เป็นพิษ หากพบเห็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทันที หรือสามารถแจ้งประสานไปยังกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โทร 0 2141 1333 หรือสายด่วน โทร 1310

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต

      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต  ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านการประมง เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารให้ประชาชนได้รับความสะดวก (1) โทรศัพท์ : 076-510052-3 ,0887651393  (2) e-mail : phuketcoastal@gmail.com (3) websile:https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/cf-phuket ติดต่อ 076-510053, 088-7651393, 086-9418612, 095-4293624    phuketcoastal@gmail.com   076-510052-3   -   แฟนเพจ