ประชุมใหญ่กลุ่มคลัสเตอร์กุ้งกุลาดำภาคใต้ ประจำปี 2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต

ประชุมใหญ่กลุ่มคลัสเตอร์กุ้งกุลาดำภาคใต้ ประจำปี 2563 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-11-04  |   ข่าววันที่: 2020-10-31 |  อ่าน: 273 ครั้ง
 

 

 

            วันที่ 31 ตุลาคม 2563 นางสุทธินี  ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนางพิชญา  ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต และหน่วยงานของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ผู้แทนจากสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี และหัวหน้าด่านตรวจประมงภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมใหญ่กลุ่มคลัสเตอร์กุ้งกุลาดำภาคใต้ ประจำปี 2563 ณ โรงแรมพราว จังหวัดภูเก็ต เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มคลัสเตอร์กุ้งกุลาดำภาคใต้ รวมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค และความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากภาครัฐ

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • การคัดแยกขยะมูลฝอย.. (2,846)  งานวิจัย ปลากะพงทอง หรือ .. (887) การเพาะเลี้ยงหอยชักตีนด้วยอาหารเม็ด.. (518) ผลการเสริม DHA (Docosahexaenoic acid,22:6n-3 ) ในโรติเฟอร์และอาร์ทีเมีย ต่อการอนุบาลลูกปลาทู (Rastrelliger brachysoma).. (493) ประวัติความเป็นมา.. (475) อำนาจหน้าที่/วิสัยทัศน์.. (381) นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต ร่วมจัดนิทรรศการกุ้งมังกร.. (367) นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต ให้การต้อนรับ สำนักงบประมาณ และกองแผนงาน กรมประมง ในการเยี่ยมชมการเพาะ.. (351) ศพช.ภูเก็ต รับสมัครเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer.. (328) ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/2564.. (301)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต

      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต  ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านการประมง เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารให้ประชาชนได้รับความสะดวก                                (1) โทรศัพท์ : 076-510052-3 ,0887651393  (2) e-mail : phuketcoastal@gmail.com (3) websile:https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/cf-phuket        ติดต่อ 076-510053, 088-7651393, 086-9418612, 095-4293624