นายมีศักดิ์  ภักดีคง อธิบดีกรมประมง และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต

นายมีศักดิ์  ภักดีคง อธิบดีกรมประมง และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานฯ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-11-03  |   ข่าววันที่: 2020-11-03 |  อ่าน: 254 ครั้ง
 

                      วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. นายมีศักดิ์  ภักดีคง อธิบดีกรมประมง และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการดำเนินงาน ให้กับผู้ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต โดยมีนางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และนางพิชญา
ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยฯ
                     ในการนี้ท่านอธิบดีกรมประมงได้ให้นโยบายการดำเนินงานแบบบูรณาการงานร่วมกันของหน่วยงานโดยมอบหมายให้กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร่วมบูรณาการงานร่วมกันในการเร่งพัฒนาสูตรอาหารต้นทุนต่ำภายในปี 2564 เพื่อต่อยอดและขยายผลกับโครงการเกษตรแปลงใหญ่ด้านประมง เช่น การเพาะเลี้ยงปลากะพงทอง และการเพาะเลี้ยงกุ้งมังกรเนื่องจากอาหารที่มีต้นทุนต่ำจะช่วยลดปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตทางด้านอาหารได้เป็นอย่างดี

FB: https://www.facebook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95-106757284570558

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • การคัดแยกขยะมูลฝอย.. (2,846)  งานวิจัย ปลากะพงทอง หรือ .. (887) การเพาะเลี้ยงหอยชักตีนด้วยอาหารเม็ด.. (518) ผลการเสริม DHA (Docosahexaenoic acid,22:6n-3 ) ในโรติเฟอร์และอาร์ทีเมีย ต่อการอนุบาลลูกปลาทู (Rastrelliger brachysoma).. (493) ประวัติความเป็นมา.. (475) อำนาจหน้าที่/วิสัยทัศน์.. (381) นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต ร่วมจัดนิทรรศการกุ้งมังกร.. (367) นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต ให้การต้อนรับ สำนักงบประมาณ และกองแผนงาน กรมประมง ในการเยี่ยมชมการเพาะ.. (351) ศพช.ภูเก็ต รับสมัครเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer.. (328) ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/2564.. (301)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต

      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต  ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านการประมง เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารให้ประชาชนได้รับความสะดวก                                (1) โทรศัพท์ : 076-510052-3 ,0887651393  (2) e-mail : phuketcoastal@gmail.com (3) websile:https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/cf-phuket        ติดต่อ 076-510053, 088-7651393, 086-9418612, 095-4293624