นายมีศักดิ์  ภักดีคง อธิบดีกรมประมง และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต


นายมีศักดิ์  ภักดีคง อธิบดีกรมประมง และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานฯ                       วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. นายมีศักดิ์  ภักดีคง อธิบดีกรมประมง และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการดำเนินงาน ให้กับผู้ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต โดยมีนางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และนางพิชญา
ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยฯ
                     ในการนี้ท่านอธิบดีกรมประมงได้ให้นโยบายการดำเนินงานแบบบูรณาการงานร่วมกันของหน่วยงานโดยมอบหมายให้กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร่วมบูรณาการงานร่วมกันในการเร่งพัฒนาสูตรอาหารต้นทุนต่ำภายในปี 2564 เพื่อต่อยอดและขยายผลกับโครงการเกษตรแปลงใหญ่ด้านประมง เช่น การเพาะเลี้ยงปลากะพงทอง และการเพาะเลี้ยงกุ้งมังกรเนื่องจากอาหารที่มีต้นทุนต่ำจะช่วยลดปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตทางด้านอาหารได้เป็นอย่างดี

FB: https://www.facebook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95-106757284570558

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต

      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต  ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านการประมง เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารให้ประชาชนได้รับความสะดวก (1) โทรศัพท์ : 076-510052-3 ,0887651393  (2) e-mail : phuketcoastal@gmail.com (3) websile:https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/cf-phuket ติดต่อ 076-510053, 088-7651393, 086-9418612, 095-4293624    phuketcoastal@gmail.com   076-510052-3   -   แฟนเพจ