ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 5 (ภูเก็ต)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-11-20  |   ข่าววันที่: 2019-11-20 |  อ่าน: 17 ครั้ง
 


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ข้าราชการ.. (189)  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง.. (144) พนักงานราชการ.. (135) จ้างเหมาบริการ.. (117) ลูกจ้างประจำ.. (107) ช่องทางการชำระเงินค่าพันธุ์สัตว์น้ำ (เงินทุนหมุนเวียน).. (63) ช่องทางร้องเรียน (เงินทุนหมุนเวียน).. (41) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง พนักงานห้องทดลอง ระหว่างวันที่ 8-18 พฤศจิกายน 2562.. (26) ป๊อปอัพหน้าแรก.. (24) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง.. (17) ศพช.ภูเก็ต รับสมัครเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer.. (11) บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง.. (2) การจดแจ้งการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในจังหวัดที่ประกาศเขตเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (0)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 5 (ภูเก็ต)

      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 5 (ภูเก็ต)  ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านการประมง เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารให้ประชาชนได้รับความสะดวก                                (1) โทรศัพท์ : 076-510052-3 ,0887651393  (2) e-mail : phuketcoastal@gmail.com (3) websile:https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/cf-phuket                                                                              ติดต่อ 076-510053, 088-7651393, 086-9418612, 095-4293624