การเพาะพันธุ์ปลาช่อนทะเลนอกฤดูกาล

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต


การเพาะพันธุ์ปลาช่อนทะเลนอกฤดูกาล การเพาะพันธุ์ปลาช่อนทะเลนอกฤดูกาล

         ปัจจุบันปลาช่อนทะเล เป็นที่ต้องการของตลาดเนื่องจากรสชาติดี สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลาย ทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ  แต่เนื่องจากปลาช่อนทะเลมีฤดูกาลผสมพันธุ์วางไข่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ ทำให้ลูกพันธุ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร
          ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง จึงพัฒนาการเพาะพันธุ์ปลาช่อนทะเลนอกฤดูกาล จนประสบสำเร็จ เพื่อรองรับความต้องการการนำลูกพันธุ์ไปเลี้ยงของเกษตรกร เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงต่อไป  ชมวิดีโอทัศน์คลิ๊กที่นี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำช...  205   การเพาะพันธุ์ปลาช่อนทะเลนอกฤดูกาล   193  วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ...  193  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ...  180  ประกาศ โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลฯ (คชก ปี 64) ขยายเวลารับสมัครเกษตรกรเข้าร่...  168  ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย   138  โครงการจิตอาสารักษ์ป่าชายเลนหาดท่าหลาเฉลิมพระเกียรติ   112  วันผู้สูงอายุ   59  โครงการจิตอาสารักษ์ป่าชายเลน   57  การเพาะเลี้ยงกุ้งมังกร   56


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต

      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต  ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านการประมง เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารให้ประชาชนได้รับความสะดวก (1) โทรศัพท์ : 076-510052-3 ,0887651393  (2) e-mail : phuketcoastal@gmail.com (3) websile:https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/cf-phuket ติดต่อ 076-510053, 088-7651393, 086-9418612, 095-4293624    phuketcoastal@gmail.com   076-510052-3   -   แฟนเพจ