วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต รวมกับจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต จัดฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนเกาะมะพร้าว ณ ศาลาอเนกประสงค์มัสยิดเกาะมะพร้าว หมู่ 6 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ในการนำไปใช้เป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนเกาะมะพร้าว

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต รวมกับจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต จัดฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนเกาะมะพร้าว ณ ศาลาอเนกประสงค์มัสยิดเกาะมะพร้าว หมู่ 6 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ในการนำไปใช้เป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนเกาะมะพร้าว 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-09-29  |   ข่าววันที่: 2021-09-29 |  อ่าน: 98 ครั้ง
 

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางพิชญา  ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต รวมกับจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต จัดฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนเกาะมะพร้าว ณ ศาลาอเนกประสงค์มัสยิดเกาะมะพร้าว หมู่ 6 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ในการนำไปใช้เป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนเกาะมะพร้าว

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • การคัดแยกขยะมูลฝอย.. (3,521)  งานวิจัย ปลากะพงทอง หรือ .. (1,066) การเพาะเลี้ยงหอยชักตีนด้วยอาหารเม็ด.. (593) ผลการเสริม DHA (Docosahexaenoic acid,22:6n-3 ) ในโรติเฟอร์และอาร์ทีเมีย ต่อการอนุบาลลูกปลาทู (Rastrelliger brachysoma).. (576) ประวัติความเป็นมา.. (558) อำนาจหน้าที่/วิสัยทัศน์.. (444) นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต ให้การต้อนรับ สำนักงบประมาณ และกองแผนงาน กรมประมง ในการเยี่ยมชมการเพาะ.. (435) นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต ร่วมจัดนิทรรศการกุ้งมังกร.. (416) ศพช.ภูเก็ต รับสมัครเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer.. (370) ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/2564.. (348)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต

      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต  ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านการประมง เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารให้ประชาชนได้รับความสะดวก (1) โทรศัพท์ : 076-510052-3 ,0887651393  (2) e-mail : phuketcoastal@gmail.com (3) websile:https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/cf-phuket ติดต่อ 076-510053, 088-7651393, 086-9418612, 095-4293624