ราคาลูกพันธุ์ปลากะพงทอง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต


ราคาลูกพันธุ์ปลากะพงทอง ??ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต 
มีลูกพันธุ์ปลากะพงทองจำหน่าย


ขนาด 4 ซ.ม. จำหน่ายตัวละ 8 บาท

-ขนาด 5 ซ.ม. จำหน่ายตัวละ 10 บาท

-----------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดและสั่งจอง????
 ??เบอร์โทรศัพท์ 088-7651393
076-510053 และ 086-9418612  
ในวันและเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ค่ะ ??

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โปรตีนทางเลือกชนิดใหม่เพื่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสัตว์น้ำแบบยั่งยืน   184   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำช...  165  วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ...  162  การเพาะพันธุ์ปลาช่อนทะเลนอกฤดูกาล   156  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ...  151  ประกาศ โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลฯ (คชก ปี 64) ขยายเวลารับสมัครเกษตรกรเข้าร่...  134  ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย   106  โครงการจิตอาสารักษ์ป่าชายเลนหาดท่าหลาเฉลิมพระเกียรติ   68  วันผู้สูงอายุ   39  โครงการจิตอาสารักษ์ป่าชายเลน   29

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต

      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต  ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านการประมง เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารให้ประชาชนได้รับความสะดวก (1) โทรศัพท์ : 076-510052-3 ,0887651393  (2) e-mail : phuketcoastal@gmail.com (3) websile:https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/cf-phuket ติดต่อ 076-510053, 088-7651393, 086-9418612, 095-4293624    phuketcoastal@gmail.com   076-510052-3   -   แฟนเพจ