ปลากะพงทอง ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต

ปลากะพงทอง ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-06-04  |   ข่าววันที่: 2021-06-04 |  อ่าน: 296 ครั้ง
 

“การเพาะพันธุ์ปลากะพงทอง” อีกหนึ่งความสำเร็จของกรมประมง ที่สามารถพัฒนางานวิจัยให้นำมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้  เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับทดแทนการจับจากธรรมชาติ 

ปลากะพงทอง เป็นปลาที่มีเนื้อแน่น มีรสชาติดี มีกรดไขมันโอเมก้า 3 สูง ราคาจำหน่าย กิโลกรัมละ 180 – 220 บาท

ปัจจุบัน กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สามารถเพาะลูกพันธุ์ปลากะพงทองได้เป็นผลสำเร็จ รองรับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค พร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรนำลูกพันธุ์ไปเลี้ยงเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงต่อไป

#กรมประมง
#นายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์รองอธิบดีกรมประมง
#รองเหลิมฯเติมข่าวดี
#กะพงทอง

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • การคัดแยกขยะมูลฝอย.. (3,154)  งานวิจัย ปลากะพงทอง หรือ .. (977) การเพาะเลี้ยงหอยชักตีนด้วยอาหารเม็ด.. (559) ผลการเสริม DHA (Docosahexaenoic acid,22:6n-3 ) ในโรติเฟอร์และอาร์ทีเมีย ต่อการอนุบาลลูกปลาทู (Rastrelliger brachysoma).. (539) ประวัติความเป็นมา.. (525) อำนาจหน้าที่/วิสัยทัศน์.. (411) นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต ร่วมจัดนิทรรศการกุ้งมังกร.. (395) นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต ให้การต้อนรับ สำนักงบประมาณ และกองแผนงาน กรมประมง ในการเยี่ยมชมการเพาะ.. (390) ศพช.ภูเก็ต รับสมัครเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer.. (351) ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/2564.. (322)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต

      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต  ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านการประมง เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารให้ประชาชนได้รับความสะดวก (1) โทรศัพท์ : 076-510052-3 ,0887651393  (2) e-mail : phuketcoastal@gmail.com (3) websile:https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/cf-phuket ติดต่อ 076-510053, 088-7651393, 086-9418612, 095-4293624