ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต 1/2564 ลงวันที่ 3 พ.ค.2564 เรื่องขอความร่วมมือไม่ออกนอกเคหะสถานในช่วง 22.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต 1/2564 ลงวันที่ 3 พ.ค.2564 เรื่องขอความร่วมมือไม่ออกนอกเคหะสถานในช่วง 22.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-05-04  |   ข่าววันที่: 2021-05-04 |  อ่าน: 106 ครั้ง
 

สืบเนื่องจากประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต 1/2564 ลงวันที่ 3 พ.ค.2564 เรื่องขอความร่วมมือไม่ออกนอกเคหะสถานในช่วง 22.00-04.00 น ของวันรุ่งขึ้น ยกเว้นมีความจำเป็น (เอกสารแนบ) นั้น เริ่มวันที่ 4 พค 2564 นั้น

ศูนย์ฯ ประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า

1. ในส่วนการขนส่งสินค้าเกษตร ยังสมารถขนส่งสินค้าเกษตรได้โดยยึดหลักคำสั่งจังหวัดภูเก็ต 2284/2564 ตามเอกสารที่สรุปในก่อนหน้านี้ (แนบเอกสารให้อีกครั้ง) และให้ถือเอกสารถ้าพบการตรวจของเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการขนส่งได้

2. ในกรณีเป็นการขนส่งออกจากภูเก็ตโดยผู้ดำเนินการเป็นผู้อาศัยในภูเก็ต สามารถดำเนินการได้ถ้ามีสินค้าเกษตรอยู่บนรถขนส่ง #ด้วยความห่วงใย #โควิด19 #savephuket 

https://www.facebook.com/phuketcoastal/photos/pcb.241643311081954/241643224415296

 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • การคัดแยกขยะมูลฝอย.. (2,682)  งานวิจัย ปลากะพงทอง หรือ .. (846) การเพาะเลี้ยงหอยชักตีนด้วยอาหารเม็ด.. (501) ผลการเสริม DHA (Docosahexaenoic acid,22:6n-3 ) ในโรติเฟอร์และอาร์ทีเมีย ต่อการอนุบาลลูกปลาทู (Rastrelliger brachysoma).. (477) ประวัติความเป็นมา.. (459) อำนาจหน้าที่/วิสัยทัศน์.. (366) นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต ร่วมจัดนิทรรศการกุ้งมังกร.. (349) นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต ให้การต้อนรับ สำนักงบประมาณ และกองแผนงาน กรมประมง ในการเยี่ยมชมการเพาะ.. (327) ศพช.ภูเก็ต รับสมัครเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer.. (323) ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/2564.. (283)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต

      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต  ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านการประมง เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารให้ประชาชนได้รับความสะดวก                                (1) โทรศัพท์ : 076-510052-3 ,0887651393  (2) e-mail : phuketcoastal@gmail.com (3) websile:https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/cf-phuket        ติดต่อ 076-510053, 088-7651393, 086-9418612, 095-4293624