ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต 1/2564 ลงวันที่ 3 พ.ค.2564 เรื่องขอความร่วมมือไม่ออกนอกเคหะสถานในช่วง 22.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต


ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต 1/2564 ลงวันที่ 3 พ.ค.2564 เรื่องขอความร่วมมือไม่ออกนอกเคหะสถานในช่วง 22.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น สืบเนื่องจากประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต 1/2564 ลงวันที่ 3 พ.ค.2564 เรื่องขอความร่วมมือไม่ออกนอกเคหะสถานในช่วง 22.00-04.00 น ของวันรุ่งขึ้น ยกเว้นมีความจำเป็น (เอกสารแนบ) นั้น เริ่มวันที่ 4 พค 2564 นั้น

ศูนย์ฯ ประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า

1. ในส่วนการขนส่งสินค้าเกษตร ยังสมารถขนส่งสินค้าเกษตรได้โดยยึดหลักคำสั่งจังหวัดภูเก็ต 2284/2564 ตามเอกสารที่สรุปในก่อนหน้านี้ (แนบเอกสารให้อีกครั้ง) และให้ถือเอกสารถ้าพบการตรวจของเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการขนส่งได้

2. ในกรณีเป็นการขนส่งออกจากภูเก็ตโดยผู้ดำเนินการเป็นผู้อาศัยในภูเก็ต สามารถดำเนินการได้ถ้ามีสินค้าเกษตรอยู่บนรถขนส่ง #ด้วยความห่วงใย #โควิด19 #savephuket 

https://www.facebook.com/phuketcoastal/photos/pcb.241643311081954/241643224415296

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต

      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต  ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านการประมง เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารให้ประชาชนได้รับความสะดวก (1) โทรศัพท์ : 076-510052-3 ,0887651393  (2) e-mail : phuketcoastal@gmail.com (3) websile:https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/cf-phuket ติดต่อ 076-510053, 088-7651393, 086-9418612, 095-4293624    phuketcoastal@gmail.com   076-510052-3   -   แฟนเพจ