สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา14.25 น.

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา14.25 น.  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-02-18  |   ข่าววันที่: 2020-02-18 |  อ่าน: 192 ครั้ง
 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา14.25 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้าราชการและพสกนิกร เฝ้าฯ รับเสด็จ ในการนี้ นายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กราบบังคมทูลรายงาน โครงการชลประทานน้ำเค็มเพื่อการเลี้ยงกุ้งทะเล ในโครงการพัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และทรงทอดพระเนตรนิทรรศการของศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการศึกษาทดลองปลูกป่าจากเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน้ำปากพนัง ทอดพระเนตรนิทรรศการของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ทรงพระราชทานต้นจากแก่ผู้แทนเกษตรกร ทรงพระราชทานพันธุ์สัตว์น้ำแก่ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนเกษตรกร และฉายพระฉายาลักษณ์กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากนั้นได้เสด็จทรงเยี่ยมราษฎร ที่เฝ้าฯ รับเสด็จ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน .. (2,066)  ขอขอบพระคุณ ขอรับความอนุเคราะห์พันธุ์ปลา .. (1,563) มีลูกพันธุ์ปลานิล จิตรลดา จำหน่าย ตัวละ 30 สตางค์.. (1,252) มีพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำหน่าย .. (1,225) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (1,079) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ( ปลายี่สกเทศ ) คลองหน้าเมือง.. (1,044) จำหน่ายพันธุ์ปลานิล ( แปลงเพศ ).. (935) ปล่อยกุ้งก้ามกราม ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (825) ปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ .. (798) โครงการปล่อยกุ้งคืนสู่ลำน้ำปากนคร (กุ้งก้ามกราม).. (785) ประกาศ จำหน่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4 .. (764) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นี้ ประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วน.. (737) ปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (714) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ( ปลากระพงขาว ).. (700) อนุบาลพ่อแม่พันธุ์ปลาสลิดปลากระดี่.. (685) ตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2560 .. (635) พันธกิจ.. (635) การวิเคราะห์ SWOT:.. (615) กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (598) ปล่อยกุ้งก้ามกราม อำเภอชะอวด.. (578)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370