ประชุมคณะกรรมการสร้างความรับรู้และความเข้าใจและแก้ปัญหาผู้ได้รับผลกระทบโครงการชลประทานน้ำเค็มบ้านบ่อคณฑี ครั้งที่ 2/2562

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประชุมคณะกรรมการสร้างความรับรู้และความเข้าใจและแก้ปัญหาผู้ได้รับผลกระทบโครงการชลประทานน้ำเค็มบ้านบ่อคณฑี ครั้งที่ 2/2562  

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-08-20  |   ข่าววันที่: 2019-08-20 |  อ่าน: 86 ครั้ง
 

วันที่ 19  สิงหาคม 2562 นายกอบศักดิิ์ เกตุเหมือน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการสร้างความรับรู้และเข้าใจและแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบโครงการชลประทานน้ำเค็มบ้านบ่อคณฑี ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง และ 

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายกอบศักดิิ์ เกตุเหมือน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการสร้างความรับรู้และเข้าใจและแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบโครงการชลประทานน้ำเค็มบ้านบ่อคณฑี ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธาน ณ โครงการชลประทานน้ำเค็มบ้านบ่อคณฑี ทั้งนี้มีเกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมหารือและได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการจัดระบบน้ำเค็มเพื่อการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน .. (1,538)  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ( ปลายี่สกเทศ ) คลองหน้าเมือง.. (778) ปล่อยกุ้งก้ามกราม ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (616) โครงการปล่อยกุ้งคืนสู่ลำน้ำปากนคร (กุ้งก้ามกราม).. (579) ปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ .. (577) ปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (519) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ( ปลากระพงขาว ).. (486) ตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2560 .. (478) พันธกิจ.. (474) กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (414) ประกาศ จำหน่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4 .. (409) ทัศนศึกษาเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์การเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (409) วิสัยทัศน์.. (406) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ฝายมีชีวิตวัดท้าวโทะ.. (392) ปล่อยพันธุ์กุ้ง ประจำปี 2560 "โครงการ รักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง".. (379) ปล่อยกุ้งก้ามกราม คลองชะเมา.. (378) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (378) ปล่อยกุ้งก้ามกราม อำเภอชะอวด.. (368) การวิเคราะห์ SWOT:.. (365) พิธีถวายความอาลัยและบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ( 100 วัน ) .. (362)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370