จัดอบรมให้แก่เกษตรกร ในหลักสูตร การอนุบาล ลูกพันธุ์ปูทะเล ระยะคราบแรกจนถึง 5 เซนติเมตร ในบ่อดิน

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จัดอบรมให้แก่เกษตรกร ในหลักสูตร การอนุบาล ลูกพันธุ์ปูทะเล ระยะคราบแรกจนถึง 5 เซนติเมตร ในบ่อดิน 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-06-28  |   ข่าววันที่: 2019-06-28 |  อ่าน: 67 ครั้ง
 

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ทางศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้มีการจัดอบรมให้แก่เกษตรกร ในหลักสูตร การอนุบาล ลูกพันธุ์ปูทะเล ระยะคราบแรกจนถึง 5 เซนติเมตร ในบ่อดิน ทั้งนี้ได้มีเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 40 ราย ในช่วงเช้าได้มีการบรรยาย เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงปูทะเล ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ และได้เดินทางไปดูงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฏร์ธานี) อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน .. (1,542)  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ( ปลายี่สกเทศ ) คลองหน้าเมือง.. (780) ปล่อยกุ้งก้ามกราม ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (620) โครงการปล่อยกุ้งคืนสู่ลำน้ำปากนคร (กุ้งก้ามกราม).. (586) ปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ .. (578) ปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (520) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ( ปลากระพงขาว ).. (486) ตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2560 .. (478) พันธกิจ.. (474) กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (415) ประกาศ จำหน่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4 .. (414) ทัศนศึกษาเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์การเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (409) วิสัยทัศน์.. (409) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ฝายมีชีวิตวัดท้าวโทะ.. (395) ปล่อยกุ้งก้ามกราม คลองชะเมา.. (380) ปล่อยพันธุ์กุ้ง ประจำปี 2560 "โครงการ รักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง".. (379) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (379) ปล่อยกุ้งก้ามกราม อำเภอชะอวด.. (368) การวิเคราะห์ SWOT:.. (366) พิธีถวายความอาลัยและบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ( 100 วัน ) .. (364)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370