บทเรียน การแก้ไขปัญหา ประมงผิดกฏหมาย

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บทเรียน การแก้ไขปัญหา ประมงผิดกฏหมาย 

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-06-24  |   ข่าววันที่: 2019-06-24 |  อ่าน: 22 ครั้ง
 

ตามหนังสือคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ฯ ที่ กขป. ๕/๙๙ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายกรัฐมนตรี/ประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำ การเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วน และการแก้ไขปัญหาการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ได้อนุมัติบทเรียนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศ โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมประมงมี 2 เรื่อง คือ
1. การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (illegal Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing) 
2. การนำเรือประมงออกนอกระบบ เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน 
จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการบริหารราชการให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน 
>>>>สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/…/1ZfB_O5efHAnTie-ogiTfvOGXl…/view…

หรือสามารถ Scan QR CODE ได้ตามเอกสารด้านล่าง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน .. (1,514)  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ( ปลายี่สกเทศ ) คลองหน้าเมือง.. (771) ปล่อยกุ้งก้ามกราม ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (609) โครงการปล่อยกุ้งคืนสู่ลำน้ำปากนคร (กุ้งก้ามกราม).. (578) ปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ .. (569) ปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (515) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ( ปลากระพงขาว ).. (482) ตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2560 .. (477) พันธกิจ.. (468) กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (411) ทัศนศึกษาเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์การเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (405) วิสัยทัศน์.. (404) ประกาศ จำหน่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4 .. (395) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ฝายมีชีวิตวัดท้าวโทะ.. (388) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (378) ปล่อยพันธุ์กุ้ง ประจำปี 2560 "โครงการ รักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง".. (375) ปล่อยกุ้งก้ามกราม คลองชะเมา.. (372) ปล่อยกุ้งก้ามกราม อำเภอชะอวด.. (362) พิธีถวายความอาลัยและบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ( 100 วัน ) .. (358) การวิเคราะห์ SWOT:.. (357)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370